Οι πινακίδες αυτές έχουν ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ σχήμα, περίγραμμα κόκκινο και λευκού ή μπλε χρώματος φόντο. Επιβάλλουν στον οδηγό να ακολουθήσει συγκεκριμένους κανόνες της κυκλοφορίας, όπως απαγορεύσεις ή υποχρεωτικές κατευθύνσεις ή ανώτατα και ελάχιστα όρια ταχύτητας κ.α.

R-1-gaitanopoulos

Υποχρεωτική παραχώρηση προτεραιότητας.

R-2-gaitanopoulos

Υποχρεωτική διακοπή πορείας.

R-3-gaitanopoulos

Οδός προτεραιότητας.

R-4-gaitanopoulos

Τέλος οδού προτεραιότητας.

R-5-gaitanopoulos

Προτεραιότητα της αντιθέτως ερχόμενης κυκλοφορίας (λόγω στενότητας οδοστρώματος).

R-6-gaitanopoulos

Προτεραιότητα έναντι της επερχόμενης κυκλοφορίας (λόγω στενότητας οδοστρώματος).

R-7-gaitanopoulos

Απαγορεύεται η είσοδος σε όλα τα οχήματα.

R-8-gaitanopoulos

Κλειστή οδός για όλα τα οχήματα και προς τις δύο κατευθύνσεις.

R-9-gaitanopoulos

Απαγορεύεται η είσοδος σε μηχανοκίνητα οχήματα εκτός των δίτροχων μοτοσυκλετών.

R-10-gaitanopoulos

Απαγορεύεται η είσοδος στις μοτοσυκλέτες.

R-11-gaitanopoulos

Απαγορεύεται η είσοδος στα ποδήλατα.

R-12-gaitanopoulos

Απαγορεύεται η είσοδος στα μοτοποδήλατα.

R-13-gaitanopoulos

Απαγορεύεται η είσοδος σε φορτηγά αυτοκίνητα.

R-14-gaitanopoulos

Απαγορεύεται η είσοδος σε μηχανοκίνητο όχημα, το οποίο σύρει ρυμουλκούμενο πλην ημιρυμουλκούμενου ή ρυμουλκούμενου ενός άξονα.

R-15-gaitanopoulos

Απαγορεύεται η είσοδος σε πεζούς.

R-16-gaitanopoulos

Απαγορεύεται η είσοδος σε ζωήλατα οχήματα.

R-17-gaitanopoulos

Απαγορεύεται η είσοδος σε χειράμαξες.

R-18-gaitanopoulos

Απαγορεύεται η είσοδος σε αγροτικά μηχανήματα.

R-19-gaitanopoulos

Απαγορεύεται η είσοδος σε μηχανοκίνητα οχήματα.

R-20-gaitanopoulos

Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα ορισμένων κατηγοριών (π.χ. σε μηχανοκίνητα και ζωήλατα οχήματα).

R-21-gaitanopoulos

Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα συνολικού πλάτους που υπερβαίνει τα… (π.χ. 2) μέτρα.

R-22-gaitanopoulos

 Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα συνολικού ύψους που υπερβαίνει τα… (π.χ. 3.5) μέτρα.

R-23-gaitanopoulos

Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα συνολικού βάρους που υπερβαίνει τους… (π.χ. 5) τόνους.

R-24-gaitanopoulos

Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα βάρους ανά άξονα που υπερβαίνει τους… (π.χ. 2) τόνους.

R-25-gaitanopoulos

Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα ή συνδυασμούς οχημάτων μήκους που υπερβαίνει τα… (π.χ. 10) μέτρα.

R-26-gaitanopoulos

Απαγορεύεται η οδήγηση οχήματος σε απόσταση μικρότερη των… (π.χ. 70) μέτρων.

R-27-gaitanopoulos

Απαγορεύεται η αριστερή στροφή.

R-28-gaitanopoulos

Απαγορεύεται η δεξιά στροφή.

R-29-gaitanopoulos

Απαγορεύεται η αναστροφή (στροφή κατά 180 μοίρες).

R-30-gaitanopoulos

Απαγορεύεται το προσπέρασμα μηχανοκίνητων οχημάτων, πλην των δίτροχων μοτοσικλετών χωρίς καλάθι.

R-31-gaitanopoulos

Απαγορεύεται στους οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων, μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους που υπερβαίνει τους 3,5 τόνους, να προσπερνούν άλλα οχήματα.

R-32-gaitanopoulos

Η μέγιστη ταχύτητα περιορίζεται στον αναγραφόμενο αριθμό (π.χ. 50 χλμ.) την ώρα.

R-33-gaitanopoulos

Απαγορεύεται η χρήση ηχητικών οργάνων προειδοποίησης (εκτός για αποφυγή δυστυχήματος).

R-34-gaitanopoulos

Απαγορεύεται η διέλευση χωρίς στάση προ του Τελωνείου. Η αντικατάσταση της ένδειξης Τελωνείο με άλλη σημαίνει την απαγόρευση της διέλευσης χωρίς στάση προ της δηλούμενης θέσης.

R-35-gaitanopoulos

Απαγορεύεται η διέλευση χωρίς στάση προ του σταθμού διοδίων.

R-36-gaitanopoulos

Τέλος όλων των τοπικών απαγορεύσεων οι οποίες έχουν επιβληθεί με απαγορευτικές πινακίδες στα κινούμενα οχήματα.

R-37-gaitanopoulos

Τέλος ορίου ταχύτητας το οποίο έχει επιβληθεί με απαγορευτική πινακίδα (π.χ. 40 χλμ.) την ώρα.

R-38-gaitanopoulos

Τέλος απαγόρευσης προσπεράσματος το οποίο έχει επιβληθεί με απαγορευτική πινακίδα.

R-39-gaitanopoulos

Απαγορεύεται η στάθμευση.

R-40-gaitanopoulos

Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση.

R-41-gaitanopoulos

Απαγορεύεται η στάθμευση επί της πλευράς της πινακίδας κατά τους μονούς μήνες.

R-42-gaitanopoulos

Απαγορεύεται η στάθμευση επί της πλευράς της πινακίδας κατά τους ζυγούς μήνες.

R-43-gaitanopoulos

Περιοχή απαγόρευσης στάθμευσης (στάθμευση περιορισμένης χρονικής διαρκείας).

R-44-gaitanopoulos

Έξοδος από περιοχή απαγορευμένης στάθμευσης.

R-45-gaitanopoulos

Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα που μεταφέρουν πάνω από ορισμένη ποσότητα εκρηκτικών ή εύφλεκτων υλών.

R-46-gaitanopoulos

Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα που μεταφέρουν πάνω από ορισμένη ποσότητα ύλες οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν μόλυνση υδάτων.

R-47-gaitanopoulos

Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας προς τα αριστερά.

R-48-gaitanopoulos

Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας προς τα δεξιά.

R-49-gaitanopoulos

Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας προς τα εμπρός.

R-50-gaitanopoulos

Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας με στροφή αριστερά ή δεξιά.

R-50a-gaitanopoulos

Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας με στροφή αριστερά.

R-50d-gaitanopoulos

Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας με στροφή δεξιά.

R-51a-gaitanopoulos

Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας εμπρός ή αριστερά.

R-51d-gaitanopoulos

Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας εμπρός ή δεξιά.

R-52-gaitanopoulos

Υποχρεωτική διέλευση είτε από τη δεξιά είτε από την αριστερή πλευρά της νησίδας ή του εμποδίου.

R-52a-gaitanopoulos

Υποχρεωτική διέλευση μόνο από την αριστερή πλευρά της νησίδας ή του εμποδίου.

R-52d-gaitanopoulos

Υποχρεωτική διέλευση μόνο από τη δεξιά πλευρά της νησίδας ή του εμποδίου.

R-53-gaitanopoulos

Κυκλική υποχρεωτική διαδρομή.

R-54-gaitanopoulos

Οδός υποχρεωτικής διέλευσης ποδηλάτων (απαγορευομένης της διέλευσης άλλων οχημάτων).

R-55-gaitanopoulos

Οδός υποχρεωτικής διέλευσης πεζών (πεζόδρομος, απαγορευμένης της διέλευσης άλλων εκτός πεζών, οχημάτων άμεσης ανάγκης και οχημάτων για την είσοδό-έξoδo σε παρόδιες ιδιοκτησίες).

R-56-gaitanopoulos

Οδός υποχρεωτικής διέλευσης εφίππων (απαγορευομένης της διέλευσης άλλων, εκτός εφίππων, που χρησιμοποιούν την οδό).

R-57-gaitanopoulos

Υποχρεωτική ελαχίστη ταχύτητα που αναγράφεται με λευκούς αριθμούς σε (π.χ. 30) χλμ/ώρα.

R-58-gaitanopoulos

Τέλος υποχρεωτικής ελαχίστης ταχύτητας, που έχει επιβληθεί με την πινακίδα Ρ-57.

R-59-gaitanopoulos

Υποχρεωτικές αντιολισθητικές αλυσίδες χιόνων σε δύο τουλάχιστον από τoυς κινητήριους τρoχoύς τoυ αυτοκινήτου.

R-60-gaitanopoulos

Ανώτατη ταχύτητα περιοχής.

R-61-gaitanopoulos

Έξοδος από περιοχή με ανώτατο όριο ταχύτητας.

R-62-gaitanopoulos

Tέλoς απαγόρευσης πρoσπεράσματoς από φoρτηγά αυτoκίνητα, πoυ έχει επιβληθεί με απαγoρευτική πινακίδα.

R-63-gaitanopoulos

Απαγορεύεται το ρυμουλκούμενο όχημα να έχει βάρος μεγαλύτερο από (π.χ. 3) τόνους.

R-64-gaitanopoulos

Aπαγoρεύεται η είσoδoς σε oχήματα πoυ μεταφέρoυν επικίνδυνα υλικά.

R-62-gaitanopoulos

Tέλoς απαγόρευσης πρoσπεράσματoς από φoρτηγά αυτoκίνητα, πoυ έχει επιβληθεί με απαγoρευτική πινακίδα.

R-63-gaitanopoulos

Απαγορεύεται το ρυμουλκούμενο όχημα να έχει βάρος μεγαλύτερο από (π.χ. 3) τόνους.

R-64-gaitanopoulos

Aπαγoρεύεται η είσoδoς σε oχήματα πoυ μεταφέρoυν επικίνδυνα υλικά.

R-65-gaitanopoulos

H κάθε κατηγoρία χρηστών πoυ απεικoνίζει τo αντίστoιχo σύμβoλo πρέπει να χρησιμoπoιεί την πλευρά τoυ αντίστoιχoυ διαδρόμoυ πoυ είναι ειδικά επιλεγμένη για αυτήν την κατηγoρία.

R-66-gaitanopoulos

Οι διάφορες κατηγορίες χρηστών που απεικονίζουν τα αντίστοιχα σύμβολα επιτρέπεται να χρησιμοποιούν ταυτόχρονα τον ειδικό διάδρομο.

R-67-gaitanopoulos

Αποκλειστική διέλευση Λεωφορείων ή Τρόλλεϋ.

R-68-gaitanopoulos

Τέλος αποκλειστικής διέλευσης Λεωφορείων ή Τρόλλεϋ.

R-69-gaitanopoulos

Χώρος ελεγχόμενης στάθμευσης.

R-70-gaitanopoulos

Χωρός στάθμευσης ορισμένης κατηγορίας οχημάτων (π.χ. ΤΑΧΙ).

R-71-gaitanopoulos

Χώρος στάθμευσης αποκλειστικά για οχήματα “ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ)” ύστερα από ειδική άδεια.

R-72-gaitanopoulos

Χώρος στάθμευσης αποκλειστικά για συγκεκριμένο όχημα “ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ)”, ύστερα από ειδική άδεια και με αριθμό κυκλοφορίας

R-73a-gaitanopoulos

Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων προς αριστερά.

R-73d-gaitanopoulos

Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων προς τα δεξιά.

R-74a-gaitanopoulos

Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων προς τα αριστερά.

R-74d-gaitanopoulos

Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων προς τα δεξιά.

R-75-gaitanopoulos

Επιβάλλει ιδιαίτερη προσοχή σε οχήματα που μεταφέρουν επικίνδυνες ύλες που μπορούν να προκαλέσουν μόλυνση των υδάτων.

R-76-gaitanopoulos

Αποκλειστική διέλευση τροχιοδρόμου.

R-77-gaitanopoulos

Τέλος αποκλειστικής διέλευσης τροχιοδρόμου.