Το Κέντρο Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο) που ανήκει και στεγάζεται στη Σχολή μας, μέσα από μοναδικά προγράμματα εκπαίδευσης με φυσική παρουσία, αλλά και on-line στήριξη με πρωτοποριακά προγράμματα, εφαρμογές, σημειώσεις, βιβλία και βίντεο καθόλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης σας, έχει σκοπό να προετοιμάσει τους υποψήφιους οδηγούς τόσο για τη θεωρητική εξέταση, αλλά και για τα πρακτικά μαθήματα καθώς είναι η βάση της ασφαλούς οδηγικής συμπεριφοράς και κυκλοφορίας.