Λεωφορεία & Συρμοί

Δικαίωμα οδήγησης για λεωφορεία και αρθρωτά οχήματα – συρμούς. Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 24ο έτος και ισχύει για 5 έτη. Απαραίτητη είναι επίσης η κατοχή άδειας οδήγησης κατηγορίας B.

Ενδιαφέρομαι για αρχική έκδοση διπλώματος λεωφορείου

Επιλογή

Έχω δίπλωμα φορτηγού και ενδιαφέρομαι για έκδοση διπλώματος λεωφορείου

Επιλογή

Έχω δίπλωμα λεωφορείου και ενδιαφέρομαι για επέκταση σε δίπλωμα συρόμενου οχήματος – νταλίκας

Επιλογή

Κατηγορία D

Δικαίωμα οδήγησης για λεωφορεία οχήματα. Απαραίτητη προϋπόθεση ο υποψήφιος να είναι κάτοχος άδειας Β κατηγορίας τουλάχιστον. Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 24ο έτος. Ισχύει για 5 έτη από την ημερομηνία έκδοσης ή την ημερομηνία της προηγούμενης ανανέωσης

Περισσότερα
bus-gaitanopoulos
bus-gaitanopoulos

Κατηγορία D

Δικαίωμα οδήγησης για λεωφορεία οχήματα. Απαραίτητη προϋπόθεση ο υποψήφιος να είναι κάτοχος άδειας Β κατηγορίας τουλάχιστον. Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 24ο έτος. Ισχύει για 5 έτη από την ημερομηνία έκδοσης ή την ημερομηνία της προηγούμενης ανανέωσης

Περισσότερα
bus-gaitanopoulos

Κατηγορία DE

Δικαίωμα οδήγησης για νταλίκες λεωφορεία / συρμούς / αρθρωτά οχήματα. Απαραίτητη προϋπόθεση ο υποψήφιος να είναι κάτοχος Β κατηγορίας τουλάχιστον. Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 24ο έτος. Ισχύει για 5 έτη από την ημερομηνία έκδοσης ή την ημερομηνία της προηγούμενης ανανέωσης.

Επικοινωνία