Οι πινακίδες αυτές έχουν ορθογώνιο σχήμα και λευκό φόντο. Τοποθετούνται για να συμπληρώσουν ή να κάνουν περισσότερο κατανοητό και σαφές το μήνυμα των ΚΥΡΙΩΝ Πινακίδων που συνοδεύουν, είτε κινδύνου, είτε ρυθμιστικές, είτε πληροφοριακές.

PR-1-gaitanopoulos

Απόσταση από τη θέση της πινακίδας μέχρι την αρχή της επικίνδυνης θέσης ή της περιοχής στην οποία εφαρμόζεται ο καθοριζόμενος με αυτήν κανόνας ή περιορισμός (π.χ. 100 μ.).

PR-2-gaitanopoulos

Μήκος του επικίνδυνου τμήματος ή της περιοχής στην οποία εφαρμόζεται ο καθοριζόμενος με την πινακίδα κανόνας ή περιορισμός (π.χ. 1 χιλιόμετρο).

PR-3A-gaitanopoulos

Αρχή ισχύος πινακίδας Π-39 ή Π-40, που τοποθετείται παράλληλα προς τον άξονα της οδού. Η ισχύς της πινακίδας εκτείνεται επί…(π.χ. 10 μ.) από τη θέση της πινακίδας και προς την κατεύθυνση του βέλους.

PR-3B-gaitanopoulos

Υπόμνηση ισχύος πινακίδας Π-39 ή Π-40 που τοποθετείται παράλληλα προς τον άξονα της οδού. Η ισχύς της πινακίδας εκτείνεται επί… (π.χ. 5 μ.) και από τις δύο πλευρές της θέσης της πινακίδας.

PR-3C-gaitanopoulos

Τέλος ισχύος πινακίδας Π-39 ή Π-40 που τοποθετείται παράλληλα προς τον άξονα της οδού. Η ισχύς της πινακίδας εκτείνεται επί… (π.χ. 10 μ.) από τη θέση της πινακίδας και προς την κατεύθυνση του βέλους.

PR-4A-gaitanopoulos

Αρχή ισχύος πινακίδας Π-39 ή Π-40 που τοποθετείται κάθετα προς τον άξονα της οδού.

PR-4B-gaitanopoulos

Επανάληψη ισχύος πινακίδας Π-39 ή Π-40 που τοποθετείται κάθετα προς τον άξονα της οδού.

PR-4C-gaitanopoulos

Τέλος ισχύος πινακίδας Π-39 ή Π-40 που τοποθετείται κάθετα προς τον άξονα της οδού.

PR-4D-gaitanopoulos

Επιτρέπεται μόνο για οχήματα “ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ)” ύστερα από ειδική άδεια.

PR-4E-gaitanopoulos

Εξαιρούνται μόνο οχήματα “ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ)” ύστερα από ειδική άδεια.

PR-5-gaitanopoulos

Πάγος.

PR-6-gaitanopoulos

Βροχή.

PR-7-gaitanopoulos

Προτεραιότητα κατεύθυνσης σε διακλάδωση (π.χ. α-δ).

PR-8-gaitanopoulos

Προτεραιότητα κατεύθυνσης σε διακλάδωση μορφής (π.χ. α-β).

PR-9-gaitanopoulos

Προτεραιότητα κατεύθυνσης σε διακλάδωση μορφής (π.χ. α-γ).

PR-10-gaitanopoulos

Προτεραιότητα κατεύθυνσης σε διακλάδωση μορφής (π.χ. α-β).

PR-11-gaitanopoulos

Προτεραιότητα κατεύθυνσης σε διακλάδωση μορφής (π.χ. α-β).

PR-12-gaitanopoulos

 Προτεραιότητα κατεύθυνσης σε διακλάδωση μορφής (π.χ. α-γ).

PR-13-gaitanopoulos

 Προτεραιότητα κατεύθυνσης σε διακλάδωση μορφής (π.χ. α-β).

PR-14A-gaitanopoulos

Επικίνδυνη κλειστή στροφή αριστερά.

PR-14D-gaitanopoulos

 Επικίνδυνη κλειστή στροφή δεξιά.

PR-15A-gaitanopoulos

Ανακάπτων ελιγμός αριστερά.

PR-15D-gaitanopoulos

 Ανακάπτων ελιγμός δεξιά.

PR-16A-gaitanopoulos

Ζωήλατο όχημα (επιτρέπεται μόνο για τη συγκεκριμένη κατηγορία οχημάτων που απεικονίζει το σύμβολο).

PR-16B-gaitanopoulos

Χειράμαξα.

PR-16C-gaitanopoulos

Ποδήλατο.

PR-16D-gaitanopoulos

Μοτοποδήλατο.

PR-16E-gaitanopoulos

Μοτοσικλέτα ή τρίτροχο όχημα.

PR-16ST-gaitanopoulos

Επιβατικό όχημα.

PR-16Z-gaitanopoulos

Επιβατικό με ρυμουλκούμενο όχημα ενός άξονα (τρέϊλερ).

PR-16H-gaitanopoulos

Αγροτικό μηχάνημα.

PR-16TH-gaitanopoulos

Λεωφορείο ή Τρόλλεϋ.

PR-16I-gaitanopoulos

Φορτηγό αυτοκίνητο.

PR-16IA-gaitanopoulos

Φορτηγό αρθρωτό (κονταίηνερ).

PR-16IB-gaitanopoulos

Φορτηγό με ρυμουλκούμενο όχημα (νταλίκα) πλην ρυμουλκούμενου ενός άξονα.

PR-16IC-gaitanopoulos

Φορτηγό με ρυμουλκούμενο όχημα ενός άξονα (τρέϊλερ).

PR-16ID-gaitanopoulos

Όχημα που φέρει πάνω από ορισμένη ποσότητα εκρηκτικές ή εύφλεκτες ύλες.

PR-16IE-gaitanopoulos

Τροχιοδρόμος

PR-17-gaitanopoulos

Εξαιρείται (από την ισχύουσα ρύθμιση) μόνο η συγκεκριμένη κατηγορία οχημάτων που απεικονίζει το σύμβολο (αρίθμηση αντίστοιχη με την Πρ-16).

PR-18A-gaitanopoulos

Επιτρέπεται μόνο για τα “ΤΑΧΙ”.

Εξαιρούνται μόνο τα “ΤΑΧΙ”.