Οι πινακίδες αυτές έχουν συνήθως ορθογώνιο σχήμα και χρώμα μπλε, πράσινο, καφέ ή και λευκό.  Είναι πολύ σημαντικές πινακίδες για την κίνηση των οδηγών στο οδικό δίκτυο, καθώς τους βοηθούν δείχνοντάς τους κατευθύνσεις, πληροφορίες, εγκαταστάσεις κ.α.

P-1-gaitanopoulos

Πρoειδoπoιητική κατευθύνσεων, η oπoία τoπoθετείται στις oδoύς ταχείας κυκλoφoρίας πρo διασταυρώσεων με αναγραφές κατευθύνσεων και χιλιoμετρικών απoστάσεων.

P-2-gaitanopoulos

Προειδοποιητική κατευθύνσεων, η οποία τοποθετείται στις οδούς ταχείας κυκλοφορίας προ των διακλαδώσεων, με αναγραφές κατευθύνσεων και χιλιομετρικών αποστάσεων.

P-3a-gaitanopoulos

Προειδοποιητική κατευθύνσεων για συνήθεις οδούς με αναγραφές κατευθύνσεων και χιλιομετρικών αποστάσεων.

P-3-gaitanopoulos

Πρoειδoπoιητική κατευθύνσεων, η oπoία τoπoθετείται στις oδoύς ταχείας κυκλoφoρίας πρo διασταυρώσεων με αναγραφές κατευθύνσεων και χιλιoμετρικών απoστάσεων.

P-3a-gaitanopoulos

 Προειδοποιητική κατεύθυνσης με αναγραφή κατευθύνσεων και χιλιομετρικών αποστάσεων σε οδούς τοπικού οδικού δικτύου.

P-3b-gaitanopoulos

Προειδοποιητική κατεύθυνσης με αναγραφή κατευθύνσεων για περιοχές μεγάλου τουριστικού ή αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.

P-4-gaitanopoulos

Προειδοποιητική για αδιέξοδο.

P-5-gaitanopoulos

Προειδοποιητική για αδιέξοδο.

P-6-gaitanopoulos

Προειδοποιητική υποχρεωτικής διαδρομής για στροφή αριστερά στην επόμενη διασταύρωση.

P-7-gaitanopoulos

Προειδοποιητική πινακίδα προεπιλογής λωρίδας σε διασταύρωση σε οδούς με πολλές λωρίδες κυκλοφορίας.

P-8a-gaitanopoulos

Κατεύθυνση μιας τοπωνυμίας με μορφή βέλους.

P-8b-gaitanopoulos

Κατεύθυνση μιας τοπωνυμίας με μορφή βέλους.

P-8c-gaitanopoulos

Κατεύθυνση για περισσότερες της μιας τοπωνυμίες με μορφή βέλους.

P-8d-gaitanopoulos

Κατεύθυνση μιας τοπωνυμίας μεγάλου τουριστικού ή αρχαιολογικού ενδιαφέροντος με μορφή βέλους.

P-9-gaitanopoulos

Κατεύθυνση μιας τοπωνυμίας (μορφής ορθογωνίου).

P-10-gaitanopoulos

Κατεύθυνση προς αεροδρόμιο.

P-11-gaitanopoulos

Κατεύθυνση προς κατασκήνωση.

P-12-gaitanopoulos

Κατεύθυνση προς Ξενώνα Νεότητας.

P-13-gaitanopoulos

Αρίθμηση εθνικών οδών.

P-14-gaitanopoulos

Αρίθμηση διεθνών αρτηριών.

P-15-gaitanopoulos

Χιλιομέτρηση οδών.

P-16-gaitanopoulos

Χιλιομέτρηση οδών.

P-17-gaitanopoulos

Αρχή κατοικημένης περιοχής.

P-18-gaitanopoulos

Τέλος κατοικημένης περιοχής.

P-19-gaitanopoulos

Τοπωνυμία.

P-20-gaitanopoulos

Επιβεβαιωτική πινακίδα (παράδειγμα).

P-21-gaitanopoulos

Διάβαση πεζών.

P-22-gaitanopoulos

Νοσοκομείο (για αποφυγή ή μείωση οποιουδήποτε μη αναγκαίου θορύβου).

P-23-gaitanopoulos

Μονόδρομος.

P-24-gaitanopoulos

Μονόδρομος.

P-25-gaitanopoulos

Οδός αδιέξοδος.

P-26-gaitanopoulos

Οδός ταχείας κυκλοφορίας.

P-26a-gaitanopoulos

Τέλος oδού ταχείας κυκλοφορίας.

P-27-gaitanopoulos

Αυτοκινητόδρομος.

P-27a-gaitanopoulos

Τέλος αυτοκινητοδρόμου.

P-28-gaitanopoulos

Στάση Λεωφορείου ή Τρόλλεϋ.

P-29-gaitanopoulos

Ορεινή οδός ανοικτή ή κλειστή ανάλογα με τις ενδείξεις μέσα στα πλαίσια 1,2,3 της πινακίδας.

P-30-gaitanopoulos

Συνιστώνται αλυσίδες ή ελαστικά χιόνων (για το πλαίσιο της Π–29).

P-31-gaitanopoulos

Χώρος επιτρεπομένης στάθμευσης.

P-31a-gaitanopoulos

Περιοχή επιτρεπόμενης στάθμευσης.

P-31b-gaitanopoulos

Έξοδος από περιοχή επιτρεπομένης στάθμευσης.

P-31c-gaitanopoulos

Κατεύθυνση προς χώρο επιτρεπόμενης στάθμευσης.

P-32-gaitanopoulos

Σταθμός Πρώτων Βοηθειών.

P-33-gaitanopoulos

Συνεργείο επισκευής βλαβών.

P-34-gaitanopoulos

Τηλέφωνο.

P-35-gaitanopoulos

Πρατήριο καυσίμων.

P-36-gaitanopoulos

Ξενοδοχείο ή Motel.

P-37-gaitanopoulos

Εστιατόριο.

P-38-gaitanopoulos

Αναψυκτήριο ή Καφενείο.

P-39-gaitanopoulos

Θέση για παραμονή εκδρομέων.

P-40-gaitanopoulos

Σημείο έναρξης περιπάτου.

P-41-gaitanopoulos

Θέσεις για κατασκηνώσεις.

P-42-gaitanopoulos

Θέση για τροχόσπιτα.

P-43-gaitanopoulos

Θέση για κατασκηνώσεις και τροχόσπιτα.

P-44-gaitanopoulos

Ξενώνας Νεότητας.

P-45-gaitanopoulos

Τουριστικές Πληροφορίες.

P-46-gaitanopoulos

Περιοχή κολύμβησης.

P-47-gaitanopoulos

Εγκαταστάσεις υγιεινής.

P-48-gaitanopoulos

Ραδιοφωνική συχνότητα πληροφοριών οδικής κυκλοφορίας.

P-49-gaitanopoulos

Σήραγγα.

P-50-gaitanopoulos

Αεροδρόμιο.

P-51-gaitanopoulos

Ελικοδρόμιο.

P-52-gaitanopoulos

Εναέρια μεταφορά.

P-53-gaitanopoulos

Λιμάνι.

P-54-gaitanopoulos

Τουριστικό λιμάνι.

P-55-gaitanopoulos

Λιμενικός σταθμός ιπταμένων σκαφών.

P-56-gaitanopoulos

Λιμενικός σταθμός εμπορικών οχηματαγωγών πλοίων.

P-57-gaitanopoulos

Αστυνομία.

P-58-gaitanopoulos

Αρχή περιοχής κατοικίας.

P-59-gaitanopoulos

Τέλος περιοχής κατοικίας.

P-60-gaitanopoulos

 Άτομα με μειωμένη κινητικότητα (ΑμεΑ).

P-61-gaitanopoulos

Άνω (υπέργεια) διάβαση πεζών.

P-62-gaitanopoulos

Κάτω (υπόγεια) διάβαση πεζών.

P-63-gaitanopoulos

Ανισόπεδη διάβαση πεζών χωρίς σκαλοπάτια.

P-64-gaitanopoulos

Συνιστώμενη ταχύτητα.

P-65-gaitanopoulos

Γενικά όρια ταχύτητας.

P-66-gaitanopoulos

Λωρίδα αποκλειστικής κυκλοφορίας Λεωφορείων ή Τρόλλεϋ.

P-67-gaitanopoulos

Ανώτατα όρια ταχυτήτων ανά λωρίδα κυκλοφορίας.

P-68-gaitanopoulos

Ελάχιστα όρια ταχυτήτων ανά λωρίδα κυκλοφορίας.

P-69-gaitanopoulos

Αριθμός και κατευθύνσεις κυκλοφοριακών λωρίδων.

P-69a-gaitanopoulos

Αριθμός και κατευθύνσεις κυκλοφοριακών λωρίδων.

P-70-gaitanopoulos

Περιορισμός αριθμού κυκλοφοριακών λωρίδων.

P-70a-gaitanopoulos

Περιορισμός αριθμού κυκλοφοριακών λωρίδων.

P-71-gaitanopoulos

Εγκαταστάσεις υγιεινής για άτομα με μειωμένη κινητικότητα (ΑμεΑ).

P-72-gaitanopoulos

Κατεύθυνση οχημάτων για στάθμευση σε συγκεκριμένο χώρο (π.χ. Μετρό για χρησιμοποίηση του μεταφορικού αυτού μέσου).

P-73-gaitanopoulos

Προειδοποίηση κατεύθυνσης οχημάτων για στάθμευση σε συγκεκριμένο στεγασμένο χώρο.

P-74-gaitanopoulos

Κατεύθυνση-επισήμανσης επικίνδυνων καμπυλών.

P-75-gaitanopoulos

Διαδοχικά βέλη κατεύθυνσης τοποθετούμενα σε επικίνδυνες καμπύλες κυρίων αρτηριών.

P-76-gaitanopoulos

Εμπόδιο κινητό λόγω έργων επί της οδού.

P-77-gaitanopoulos

Για υποχρεωτικό πέρασμα από τα δεξιά νησίδας ή εμποδίου. (Συνδυάζεται η τοποθέτησή της π.χ. με τη Ρ-52δ).

P-78-gaitanopoulos

Για υποχρεωτικό πέρασμα από τα αριστερά νησίδας ή εμποδίου. (Συνδυάζεται η τοποθέτησή της π.χ. με τη Ρ-52α).

P-79-gaitanopoulos

Για υποχρεωτικό πέρασμα από τα δεξιά ή αριστερά νησίδας ή εμποδίου. (Συνδυάζεται η τοποθέτησή της π.χ. με τη Ρ-52).

P-80-gaitanopoulos

Αναγγελία προσέγγισης σε ανισόπεδο κόμβο (αποκλειστικά για αυτοκινητόδρομο).

P-81-gaitanopoulos

Προειδοποιητική κατευθύνσεων προ ανισόπεδου κόμβου (αποκλειστικά για αυτοκινητόδρομο).

P-82-gaitanopoulos

Προειδοποιητική κατευθύνσεων εισόδου σε αυτοκινητόδρομο από δευτερεύουσα οδό μέσω ανισόπεδου κόμβου.

P-83-gaitanopoulos

Γέφυρα σήμανσης με αναγραφή κατευθύνσεων προ ανισόπεδου κόμβου (αποκλειστικά για αυτοκινητόδρομο).

P-84-gaitanopoulos

Γέφυρα σήμανσης με αναγραφή κατευθύνσεων προ ανισόπεδου κόμβου με αφαίρεση λωρίδας του αυτοκινητοδρόμου.

P-85-gaitanopoulos

Γέφυρα σήμανσης με αναγραφή κατευθύνσεων στην αρχή εξόδου από τον αυτοκινητόδρομο (αρχή λωρίδας επιβράδυνσης κόμβου).

P-86-gaitanopoulos

Κατεύθυνση εξόδου από τον αυτοκινητόδρομο.

P-87-gaitanopoulos

Επιβεβαιωτική της εισόδου στο συγκεκριμένο αυτοκινητόδρομο μετά τον ανισόπεδο κόμβο.

P-88-gaitanopoulos

Προειδοποιητική κατεύθυνσης εισόδου στον αυτοκινητόδρομο.

P-89-gaitanopoulos

Κατεύθυνση εισόδου στον αυτοκινητόδρομο.

P-90a-b-c-gaitanopoulos

Προειδοποιητικές εξόδου από τον αυτοκινητόδρομο σε αποστάσεις 100, 200, 300 μέτρα, αντίστοιχα

P-91-gaitanopoulos

Προειδοποιητική υποχρεωτικής παρακαμπτήριας διαδρομής των οδικών οχημάτων μεταφοράς επικινδύνων φορτίων.

P-92-gaitanopoulos

Αρχή περιοχής κατοικίας χαρακτηρισμένης ως περιοχής ηπίας κυκλοφορίας.

P-92a-gaitanopoulos

Τέλος περιοχής κατοικίας χαρακτηρισμένης ως περιοχής ηπίας κυκλοφορίας.

P-93-gaitanopoulos

Ρύθμιση κυκλοφορίας από σχολικό τροχονόμο.

P-94-gaitanopoulos

Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση. Τα οχήματα των παραβατών μετακινούνται.

P-95-gaitanopoulos

Τροχιόδρομος επί του οδοστρώματος.