Οι πινακίδες αυτές έχουν σχήμα ΤΡΙΓΩΝΟ, περίγραμμα κόκκινο και φόντο κίτρινου χρώματος. Είναι πολύ σημαντικές για την οδική ασφάλεια των οδηγών, καθώς φροντίζουν για την γρήγορη ενημέρωση και προειδοποίηση κινδύνων, που πρόκειται να συναντήσουν οι οδηγοί στην συνέχεια της πορείας τους.

K-1a-gaitanopoulos

Επικίνδυνη αριστερή στροφή.

K-1d-gaitanopoulos

Επικίνδυνη δεξιά στροφή.

K-2a-gaitanopoulos

Επικίνδυνες δύο αντίρροπες ή διαδοχικές (συνεχείς) στροφές, η πρώτη αριστερά.

K-2d-gaitanopoulos

Επικίνδυνες δύο αντίρροπες ή διαδοχικές (συνεχείς) στροφές, η πρώτη δεξιά.

K-3-gaitanopoulos

Επικίνδυνη κατωφέρεια (με κλίση όπως η αναγραφόμενη στην πινακίδα).

K-4-gaitanopoulos

Επικίνδυνη ανωφέρεια (με κλίση όπως η αναγραφόμενη στην πινακίδα).

K-5-gaitanopoulos

Επικίνδυνη στένωση οδοστρώματος και στις δύο πλευρές.

K-6a-gaitanopoulos

Επικίνδυνη στένωση οδοστρώματος στην αριστερή πλευρά.

K-6d-gaitanopoulos

Επικίνδυνη στένωση οδοστρώματος στην δεξιά πλευρά.

K-7-gaitanopoulos

Κινητή γέφυρα.

K-8-gaitanopoulos

Η οδός οδηγεί σε αποβάθρα ή όχθη ποταμού.

K-9-gaitanopoulos

Επικίνδυνο ανώμαλο οδόστρωμα, σε κακή κατάσταση, με λάκκους κλπ.

K-10-gaitanopoulos

Επικίνδυνο υπερυψωμένο οδόστρωμα ή απότομη κυρτή αλλαγή της κατά μήκος κλίσης της οδού.

K-11-gaitanopoulos

Επικίνδυνο κάθετο ρείθρο (αυλάκι) ή απότομη κοίλη αλλαγή της κατά μήκος κλίσης της οδού.

K-12-gaitanopoulos

Ολισθηρό οδόστρωμα.

K-13-gaitanopoulos

Επικίνδυνη εκτίναξη χαλίκων (ασύνδετο αμμοχάλικο).

K-14-gaitanopoulos

Κίνδυνος απο πτώση βράχων και απο την παρουσία τους στο οδόστρωμα.

K-15-gaitanopoulos

Κίνδυνος λόγω διάβασης πεζών.

K-16-gaitanopoulos

Κίνδυνος λόγω συχνής κινήσεως παιδιών (σχολεία, γήπεδα κ.λ.π.).

K-17-gaitanopoulos

Κίνδυνος λόγω συχνής εισόδου ή διαβάσεως ποδηλατιστών.

K-18-gaitanopoulos

Κίνδυνος απο διέλευση οικόσιτων ζώων.

K-19-gaitanopoulos

Κίνδυνος απο διέλευση αγρίων ζώων.

K-20-gaitanopoulos

Κίνδυνος λόγω εκτελούμενων εργασιών στην οδό.

K-21-gaitanopoulos

Προσοχή, κόμβος ή θέση όπου η κυκλοφορία ρυθμίζεται με τρίχρωμη φωτεινή σηματοδότηση.

K-22-gaitanopoulos

Κίνδυνος λόγω χαμηλής πτήσεως προσγειούμενων ή απογειούμενων αεροσκαφών.

K-23-gaitanopoulos

Κίνδυνος λόγω συχνού ισχυρού ανέμου (όπως δείχνει η κατεύθυνση του ανεμουρίου).

K-24-gaitanopoulos

Προαναγγελία διπλής κυκλοφορίας.

K-25-gaitanopoulos

Προσοχή άλλοι κίνδυνοι (που δεν δηλώνονται στις πινακίδες Κ-1 έως Κ-24)

K-26-gaitanopoulos

Προσοχή, διασταύρωση όπου ισχύει η προτεραιότητα από δεξιά.

K-27-gaitanopoulos

Διασταύρωση με οδό, πάνω στην οποία αυτοί που κινούνται οφείλουν να παραχωρήσουν προτεραιότητα.

K-28a-gaitanopoulos

Διακλάδωση με κάθετη οδό αριστερά, οι επί της οποίας κινούμενοι οφείλουν να παραχωρήσουν προτεραιότητα.

K-28d-gaitanopoulos

Διακλάδωση με κάθετη οδό δεξιά, οι επί της οποίας κινούμενοι οφείλουν να παραχωρήσουν προτεραιότητα.

K-29a-gaitanopoulos

Διακλάδωση με λοξή οδό αριστερά, οι επί της οποίας κινούμενοι οφείλουν να παραχωρήσουν προτεραιότητα.

K-29d-gaitanopoulos

Διακλάδωσις με λοξή οδό δεξιά, οι επί της οποίας κινούμενοι οφείλουν να παραχωρήσουν προτεραιότητα.

K-30-gaitanopoulos

Προσέγγιση σε κυκλική υποχρεωτική πορεία.

K-31-gaitanopoulos

Κίνδυνος λόγω ισόπεδης σιδηροδρομικής διάβασης ή διάβασης τροχιοδρόμου με κινητά φράγματα.

K-32-gaitanopoulos

Κίνδυνος λόγω ισόπεδης σιδηροδρομικής διάβασης χωρίς κινητά φράγματα.

K-33-34-35-gaitanopoulos

Πρόσθετες επαναληπτικές πινακίδες στις προσβάσεις ισόπεδων σιδηροδρομικών διαβάσεων ή κινητών γεφυρών, οι οποίες δηλώνουν την προσέγγιση σ’αυτές.

K-36-gaitanopoulos

Κίνδυνος λόγω άμεσης γειτονίας ισόπεδης σιδηροδρομικής διάβασης ή διάβασης τροχιοδρόμου, χωρίς κινητά φράγματα, μονής σιδηροδρομικής γραμμής.

K-37-gaitanopoulos

Κίνδυνος λόγω άμεσης γειτονίας ισόπεδης σιδηροδρομικής διάβασης ή διάβασης τροχιοδρόμου, χωρίς κινητά φράγματα, διπλής ή πολλαπλής σιδηροδρομικής γραμμής.

K-38a-gaitanopoulos

Επικίνδυνο έρεισμα αριστερά.

K-38d-gaitanopoulos

Επικίνδυνο έρεισμα δεξιά.

K-39-gaitanopoulos

Συχνή κυκλοφοριακή συμφόρηση.

K-40-gaitanopoulos

Σήραγγα.

K-41-gaitanopoulos

Κίνδυνος λόγω ισόπεδης διάβασης τροχιοδρόμου χωρίς κινητά φράγματα.

K-42-gaitanopoulos

Κίνδυνος λόγω ομίχλης