Παρακάτω θα βρείτε τα απαραίτητα δικαιολογητικά καθώς και την διαδικασία για την έκδοση διπλώματος συνοδευόμενης κατηγορίας.

file-gaitanopoulos

Τα υποχρεωτικά μαθήματα:

  1. Θεωρητικά μαθήματα:
   21 διδακτικές ώρες στον Κ.Ο.Κ.
  2. Πρακτικά μαθήματα:
   25 διδακτικές ώρες οδήγησης και προετοιμασίας για τις εξετάσεις.
   Οδήγηση εντός κατοικημένων περιοχών, σε κεντρικές αρτηρίες των Χανίων, σε βουνό και σε αυτοκινητόδρομο και πραγματοποίηση όλων των απαραίτητων δοκιμασιών για απόκτηση εμπειρίας και άνεσης με αυτές.
  3. Θεωρητικά & Πρακτικά μαθήματα:
   Η διδακτική ώρα είναι ίση με 45 λεπτά.
paper-cut-gaitanopoulos

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 1. 2 φωτογραφίες διαβατηρίου.
 2. Φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής. Εάν ο ενδιαφερόμενος είναι αλλοδαπός, πρέπει να έχει άδεια παραμονής για 6 συνεχής μήνες ή εάν είναι Ευρωπαίος πολίτης, πρέπει να έχει στην κατοχή του, την κάρτα Ευρωπαίου πολίτη τουλάχιστον για 3 μήνες.
 3. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση ( εδώ να είναι ενεργοποιημένο να πατάει πάνω στην λέξη υπ.δήλωση και να βγαίνει το pdf) θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του ενδιαφερόμενου.
 4. Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του ενδιαφερόμενου.
 5. Δικαιολογητικό μόνιμης κατοικίας
 6. Α.Φ.Μ. (μόνο ο αριθμός όχι κάποιο άλλο έγγραφο).
 7. Υπεύθυνη δήλωση κηδεμόνα  ( εδώ να είναι ενεργοποιημένο να πατάει πάνω στην λέξη υπ.δήλωση και να βγαίνει το pdf) που να αναγράφεται ότι επιτρέπει στον ανήλικο να ξεκινήσει την διαδικασία εκμάθησης και έκδοσης της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου με συνοδό. 
 8. Φωτοτυπία η ταυτότητα των κηδεμόνων    

Θα σας δώσουν τα κατάλληλα πιστοποιητικά Υγείας που ζητούνται για την έκδοση άδειας οδήγησης και θα επισυνάψουν από πίσω τις αποδείξεις.
Τις επικυρωμένες Υπ. Δηλώσεις και τα Πιστοποιητικά Υγείας των γιατρών, μας τα φέρνετε στο γραφείο, ώστε να ολοκληρωθεί η Εγγραφή σας, και να ξεκινήσετε τα μαθήματα για την απόκτηση της Άδειας Οδήγησης.

* Τις Υπεύθυνες Δηλώσεις θα τις βρείτε στην ιστοσελίδα μας στην σελίδα του Λογαριασμού σας.