Φορτηγά & Νταλίκες

Δικαίωμα οδήγησης για φορτηγά και αρθρωτά οχήματα – συρμούς. Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 21ο έτος ή το 18ο έτος με Π.Ε.Ι. και ισχύει για 5 έτη. Απαραίτητη είναι επίσης η κατοχή άδειας οδήγησης κατηγορίας B.

Ενδιαφέρομαι για αρχική έκδοση διπλώματος φορτηγού

Επιλογή

Έχω δίπλωμα λεωφορείου και ενδιαφέρομαι για έκδοση διπλώματος φορτηγού

Επιλογή

Έχω δίπλωμα φορτηγού και ενδιαφέρομαι για επέκταση σε δίπλωμα συρόμενου οχήματος – νταλίκας

Επιλογή

Κατηγορία C

Δικαίωμα οδήγησης για φορτηγά από 3501 kg έως το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του κάθε φορτηγού, με δυνατότητα έλξης ρυμουλκούμενου έως 750 kg. Απαραίτητη προϋπόθεση ο υποψήφιος να είναι κάτοχος Β κατηγορίας τουλάχιστον. Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 21ο έτος. Ισχύει για 5 έτη από την ημερομηνία έκδοσης ή την ημερομηνία της προηγούμενης ανανέωσης.

Περισσότερα
delivery-truck-gaitanopoulos
delivery-truck-gaitanopoulos

Κατηγορία C

Δικαίωμα οδήγησης για φορτηγά από 3501 kg έως το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του κάθε φορτηγού, με δυνατότητα έλξης ρυμουλκούμενου έως 750 kg. Απαραίτητη προϋπόθεση ο υποψήφιος να είναι κάτοχος Β κατηγορίας τουλάχιστον. Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 21ο έτος. Ισχύει για 5 έτη από την ημερομηνία έκδοσης ή την ημερομηνία της προηγούμενης ανανέωσης.

Περισσότερα
truck-gaitanopoulos

Κατηγορία CE

Δικαίωμα οδήγησης για φορτηγά αρθρωτά, η φορτηγά με δυνατότητα έλξεως ρυμουλκούμενου πάνω από 750 kg και μέχρι του μέγιστου φορτίου οριζόμενου από την εκάστοτε νομοθεσία. Απαιτείται ο ενδιαφερόμενος να κατέχει ισχύουσα άδεια οδήγησης Δ κατηγορίας τουλάχιστον. Ισχύει για 5 έτη από την ημερομηνία έκδοσης ή την ημερομηνία της προηγούμενης ανανέωσης.

Επικοινωνία